PRISTUPNICA ZA KORIŠTENJE USLUGE
"send2pay"

Ova pristupnica služi za prikupljanje podataka potrebnih za izradu Ugovora o pružanju usluge "send2pay". Sva prava i obaveze ABIT-a kao pružatelja usluge i prodajnog mjesta (Partnera) bit će definirana Ugovorom i obostrane obveze stupaju na snagu tek potpisom Ugovora od obje ugovorne strane.

MATIČNI PODACI PARTNERA








MJESTA IZVRŠENJA USLUGE






NAČIN PRIMANJA PODATAKA O IZVRŠENIM TRANSAKCIJAMA

SMS porukom
e-porukom
putem web browsera (send2pay sučelje)
integracijom s fiskalnom kasom Partnera

CIJENA KORIŠTENJA "send2pay" USLUGE I ROKOVI PLAĆANJA

Cijena korištenja usluge (% od iznosa transakcije) iznosi 10% od prodajne cijene robe/usluge.

20-og u mjesecu za promete iz prethodnog mjeseca
dva puta mjesečno, 20-tog za period od 1. do 15. i 5-tog za period od 15. do 31. u mjesecu

PRODAJNI PREDSTAVNIK