/Privacy policy
Privacy policy2018-12-03T12:38:48+00:00

Pravila privatnosti

TRIPNOW d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima.
Ovim se pravilima definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima TRIPNOW d.o.o., kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, TRIPNOW d.o.o. želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i  privolama.

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Pravila se odnose na sve korisnike koji koriste aplikaciju SEND2Pay bilo gdje na svijetu, kao i na sve koji kontaktiraju s tvrtkom TRIPNOW d.o.o. u vezi ili pomoću aplikacije SEND2Pay ili na neki drugi način prenose podatke tvrtki TRIPNOW d.o.o., osim ako nije drugačije navedeno u Pravilima privatnosti.

1. Načela prikupljanja osobnih podataka

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se TRIPNOW d.o.o. pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika.
TRIPNOW d.o.o. osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, TRIPNOW d.o.o. će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. TRIPNOW d.o.o. će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. TRIPNOW d.o.o. će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Smanjenje količine podataka – TRIPNOW d.o.o. upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

Uz ograničenje pohrane – TRIPNOW d.o.o. osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.

Točno, potpuno i ažurno – TRIPNOW d.o.o. osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka obavijesti TRIPNOW d.o.o.. TRIPNOW d.o.o. primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.

Osigurava cjelovitost i povjerljivost – TRIPNOW d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupaju djelatnici tvrtke ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa TRIPNOW d.o.o. i ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka. TRIPNOW d.o.o. primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

2. Podaci koji se prikupljaju

Za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahtijeva se prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu vaših Potvrda i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivali svoje postavke. Pri registraciji od vas tražimo broj telefona i e-mail adresu.
Vaš telefonski broj nam je potreban za autentifikaciju i identificiranje vas kao korisnika, a e-mail adresa služi kao rezervno sredstvo kontaktiranja i komunikacije.
U određenim slučajevima kao što su primjerice usluga plaćanja objave malih oglasa kroz aplikaciju SEND2Pay dolazimo i do drugih podataka kao što su ime, prezime, adresa i OIB. Svi ti podaci prikupljaju se samo zato što su nužni za uslugu koju vam pružamo i upotrebljavati će se samo u tu svrhu.

2.1 Analitički programi

Aplikacija SEND2Pay koristi analitičke programe koji bi vas mogli identificirati, ali samo u svrhu boljeg korisničkog iskustva i u konačnici pružanja bolje i kvalitetnije usluge.
Programi koji se koriste:
-Google Play Services
-Firebase Analytics
-Crashlytics
Kad koristite aplikaciju SEND2Pay, za slučaj greške u aplikaciji, preko programa treće strane spremaju se podaci na vaš uređaj. Ti podaci mogu uključivati primjerice vašu IP adresu, ime uređaja koji koristite, operativni sustav, konfiguraciju aplikacije, vrijem i datum kad ste koristili aplikaciju i druge statistike.

2.2 Kolačići

Kolačić je mala količina podataka koju web stranica šalje na vaše računalo i koja se pohranjuje u web pregledniku dok pregledavate web stranicu. Kada ponovno dođete na istu web stranicu, web stranica može preuzeti podatke spremljene u kolačiću kako bi dobila podatke o vašim prethodnim aktivnostima. Više o tim tehnologijama i načinu na koji rade možete pročitati, primjerice, na adresi http://www.allaboutcookies.org.
Aplikacija SEND2Pay ne koristi kolačiće direktno, ali može koristiti programski kod treće strane koji koriste kolačiće da prikupljaju podatke i poboljšaju uslugu. Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete te kolačiće, ali ako ih odbijete postoji mogućnost da se neki dio usluge zbog toga neće moći pružiti.

3.Svrha zbog koje prikupljamo podatke

Osobne podatke prikupljamo zbog obavljanja usluga koje ste od nas zatražili registracijom, te kako bismo poboljšali kvalitetu usluge. Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza. Različite usluge koje aplikacija SEND2Pay pruža znače da su nam osobni podaci potrebni različiti vremenski period za svaku pojedinu uslugu, a TRIPNOW d.o.o. će izbrisati vaše podatke čim to ispunjenje usluge to omogući, odnosno čim nam vaši podaci više ne budu potrebni za ispunjenje usluge koju ste zatražili.

4. Dijeljenje podataka

Moguće je da upotrijebimo usluge treće strane za obavljanje poslovanja:
– za usluge informatičke podrške
– za usluge spremanja podataka na cloudu i najam servera
– za obavljanje posredovanja
– za pomoć pri analizi kvalitete i načina izvođenja usluge
– za pomoć pri obavljanju usluge
Želimo vas obavijestiti da treća strana može dobiti vaše osobne podatke tijekom poslovanja s nama, ali isključivo sa legitimnim interesom da bi se moglo obaviti uslugu koju vam pružamo. Treća strana ne smije upotrebljavati ni prenositi vaše podatke za bilo koju drugu svrhu osim za one koje su nužne da bi se mogle pružiti usluge koje omogućuje aplikacija SEND2Pay.
Moguće je da podijelimo vaše podatke zbog udovoljavanja odredbama primjenjivog zakona, propisa, pravnog postupka ili valjanog zahtjeva sudbene vlasti.

5. Zaštita podataka

Cijenimo vaše povjerenje u našu tvrtku koje nam ukazujete povjeravanjem svojih osobnih podataka te ćemo ih zaštiti komercijalno prihvatljivim oblicima zaštite.
Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, TRIPNOW d.o.o. provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.
Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo na. Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.
Unatoč tome ni jedno sredstvo elektronske zaštite ili prijenosa podataka na internetu, nije 100% sigurno, pa stoga nitko ne može garantirati apsolutnu sigurnost.

6. Izvoz i brisanje podataka

Ispitanici imaju sljedeća prava:
Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od TRIPNOW d.o.o. ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a TRIPNOW d.o.o. ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
​a. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
​b. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
​c. ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa tvrtke za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka
​d. osobni podaci nezakonito su obrađeni
​e. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze
​​​​​​​Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od TRIPNOW d.o.o. potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.
Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od TRIPNOW d.o.o. ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s tvrtkom.
Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio TRIPNOW d.o.o. u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.
Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. TRIPNOW d.o.o. u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.
Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od TRIPNOW d.o.o. pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.
Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome putem e-mail adrese: info@send2pay.hr
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.