/Terms of use
Terms of use2018-12-03T12:39:45+00:00

Opće odredbe

1.Opće odredbe

Ove opće uredbe određuju vaš pristup ili uporabu, kao pojedinca, aplikacije, web stranice, sadržaja, proizvoda i usluga koje pruža tvrtka TRIPNOW d.o.o. u vezi s aplikacijom SEND2Pay. SEND2Pay je platforma za plaćanje putem pametnog telefona. Točnije, sustav omogućuje instant naplatu različitim načinima plaćanja – SMS, kreditna kartica, gotovina, SEND2Pay bodovi, PayPal, Paysafecard i SEND2Pay voucher, kripto valutama, te zlatom i srebrom. Svaki korisnik se može registrirati na našu platformu i kreirati vlastiti korisnički račun te pomoću svog pametnog telefona koristiti našu aplikaciju i sve funkcionalnosti.

2. Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske aplikacije SEND2Pay. Korištenjem SEND2Pay-a, Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Pravo Korištenja mobilne aplikacije osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke TRIPNOW, te prihvaća da tvrtka TRIPNOW d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Tvrtka TRIPNOW d.o.o. izdavač je internet stranica I mobilne aplikacije SEND2Pay(u daljnjem tekstu TRIPNOW). Kao posrednik, TRIPNOW organizira i omogućava prodaju proizvoda i usluga putem mobilne aplikacije SEND2Pay. Prodaja se vrši u ime i za račun Partnera, na način da Partner odobrava svoje proizvode i usluge.
Partner se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obvezuje, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva, ugovoreni proizvod ili uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način. TRIPNOW se obvezuje po najvišim standardima poslovanja organizirati i voditi prodaju.
TRIPNOW nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda ili usluga koje nudi putem svoje mobilne aplikacije, pa stoga ne može ni biti odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda ili usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi. Za sve troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete u potpunosti je odgovoran Partner.
Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda ili usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. TRIPNOW ni na koji način ne može biti odgovorna za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.
Vlasnik i izdavač Potvrde je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač potvrde, Partner je u potpunosti odgovoran za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika – kupca.
Potvrde se izdaju na mail adresu kupca, i dokaz su o kupnji određenog proizvoda ili usluge. Osim mail adrese kupca ili broja telefona koje Krajnji korisnik navede, Potvrde obavezno moraju sadržavati i oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda ili usluge, rok u kojem Krajnji korisnik može podnijeti zahtjev za isporuku ili konzumiranje proizvoda ili usluge, način i mjesto preuzimanja ili konzumiranja proizvoda ili usluge, te druge podatke ukoliko je potrebno.
Za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahtijeva se prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu vaših Potvrda i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivali svoje postavke.
Prigovori se upućuju pismeno na adresu prodavatelja navedenu u ponudi
Plaćanje se odvija putem mobilne aplikacije
Svaki Krajnji korisnik ima pravo na raskid Ugovora/povrat uređaja uz povrat sredstava u roku od 14 dana od dana preuzetog uređaja ne navodeći razlog za povrat proizvoda
Također nakon isteka od 14 dana povrat sredstava/raskid Ugovora Krajnji korisnik ostvaruje u sljedećim situacijama: samo ukoliko je došlo do oštećenja na proizvodu uslijed transporta od prodavatelja do kupca
Pravo na raskid Ugovora Krajnji korisnik ne ostvaruje ako se Krajnji korisnik nije pridržavao uputstva za korištenje i održavanje proizvoda
Postupak otkaza Ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana je moguć samo u slučaju više sile
Razdoblje u kojem ponuda i cijena vrijede prema oglašenoj ponudi prodavatelja a prema specifikaciji ponude
UPOZORENJE: Roba se ne smije prodavati maloljetnim osobama. Prodaja mlađima od 18 godina ide isključivo putem njihovog zakonskog zastupnika.
Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenje Potvrda kod trgovaca kao Partnera:
Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
Samo se jedna Potvrda smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.
Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera.
Ni SEND2Pay ni Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu.
Potvrda se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
Restoran je definiran kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, te tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi.
Svaka uporaba Potvrde koja nije u skladu s uvjetima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Potvrde.
Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i neproduživa je.
Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenja Potvrda za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru:
U isključivoj je nadležnosti Partnera odrediti da li se Potvrda može kombinirati s bilo kojim potvrdama / bonovima / kuponima / promocijama trećih osoba.
Kuponi vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
SEND2Pay kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji način.
Svaki pokušaj uporabe Potvrde suprotan uvjetima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da Potvrda postane nevažeća.
Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i kao neproduživa je.
Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na mobilnoj aplikaciji SEND2Pay smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

3.Izjava o odgovornosti

Tvrtka TRIPNOW d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja mobilne aplikacije i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svojeg mobilnog uređaja, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovoj mobilnoj aplikaciji te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka TRIPNOW d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove mobilne aplikacije.
Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje mobilne aplikacije SEND2Pay isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka TRIPNOW d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE MOBILNE APLIKACIJE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE MOBILNE APLIKACIJE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka TRIPNOW d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka TRIPNOW d.o.o.   neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove. mobilne aplikacije Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj mobilne aplikacije.
Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka TRIPNOW d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj mobilnoj aplikaciji, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.
Tvrtka TRIPNOW d.o.o.nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na send2pay.hr internetskoj stranici ili SEND2Pay mobilnoj aplikaciji od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke TRIPNOW d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka TRIPNOW d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem SEND2Pay mobilne aplikacije. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem SEND2Pay mobilne aplikacije.

Tvrtka TRIPNOW  d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka TRIPNOW d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke TRIPNOW  d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku TRIPNOW d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

4.Intelektualno vlasništvo

Ova mobilna aplikacija privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ove mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove mobilne aplikacije objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke TRIPNOW d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu mobilnu aplikaciju za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na SEND2Pay aplikaciji ekskluzivno su pravo tvrtke TRIPNOW, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE TRIPNOW D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.
SEND2Pay je registrirani žig tvrtke TRIPNOW  d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.
send2pay.hr je registrirana domena tvrtke TRIPNOW d.o.o.
Mobilna aplikacija sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj mobilne aplikacije SEND2Pay, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke TRIPNOW d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka TRIPNOW d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove mobilne aplikacije, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki TRIPNOW d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki TRIPNOW mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na mobilnoj aplikaciji SEND2Pay.

5. Odredbe o sporovima

Sjedište tvrtke TRIPNOW d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ove mobilne aplikacije (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ove mobilne aplikacije Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.